Детали видео

Православие. Молитва.
33 псалом. Благословлю Господа на всякое время https://youtu.be/0XeZzPsTs5k
Утро и вечер христианина. https://youtu.be/KZLbYbo_VDw
Что нужно для Господа https://youtu.be/1ZE_mQo_zXA1) Приглашаем на ежедневную соборную молитву в 21-00 https://youtu.be/npPGsZBlC8I

#Православие.Николай Чудотворец - наш заступник и покровитель. Молитва Николаю Чудотворцу Мо­ли́т­ва пер­вая О, всесвяты́й Нико́лае, уго́д­ни­че преизря́дный Госпо́день, те́п­лый наш зас­ту́п­ни­че и везде́ в ско́р­бех ско́­рый по­мо́щ­ни­че! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем жи­тии, умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га дарова́ти ми ос­тав­ле́­ние всех мои́х гре­хо́в, ели́ко согреши́х от ю́нос­ти моея́, во всем жи­тии мое́м, де́­лом, сло́­вом, помышле́нием и все́­ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де ду­ши́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га всея́ тва́­ри Соде́теля, из­ба́­ви­ти мя воз­душ­ных мыта́рств и ве́ч­на­го му­че́­ния: да всег­да́ про­слав­ля́ю От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.
#Молитва. Молитва Николаю Чудотворцу Церковь православная .
Православие.Мо­лит­ва вто­рая

О, всеблаги́й о́т­че Нико́лае, па́­сты­рю и учи́­те­лю всех, ве́­рою при­те­ка́ю­щих ко тво­ему́ зас­туп­ле­нию и те́плою мо­ли́т­вою те­бе́ при­зы­ва́ю­щих! Ско́ро потщи́ся и из­ба́­ви Хрис­то́­во ста́­до от вол­ко́в губя́щих е; и вся́­ку стра­ну́ хри­сти­ан­скую огради́ и со­хра­ни́ свя­ты́­ми тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми от мир­ска́­го мяте́жа, тру́­са, на­ше́ст­вия иноплеме́нников и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, от гла́­да, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́ и внеза́пныя сме́р­ти. И я́ко­же поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их от ца­ре́­ва гне­ва и посече́ния ме́чнаго, та́­ко по­ми́­луй и ме­не́, умо́м, сло́­вом и де́­лом во тме гре­хо́в су́­ща, и из­ба́­ви мя гне­ва Бо́­жия и ве́ч­ныя ка́зни. Я́ко да тво­и́м хо­да́­тай­ством и по́­мо­щию, Сво­и́м же милосе́рдием и бла­го­да́­тию, Хрис­то́с Бог ти́­хое и безгре́шное жи­тие́ даст ми пожи́ти в ве­це сем, и из­ба́­вит мя от шу́ияго стоя́­ния, спо­до́­бит же дес­на́­го со все́­ми свя­ты́­ми во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Теперь Мы и в Твиттереhttps://twitter.com/lyhhram Присоединяйтесь!

Православие.#Церковь.Здесь можно подать #записку в храм (#запискаВхрамОнлайн)http://ikoni.cerkov.ru/zapiski-v-xram/
#Православный просветительский канал.
В акfфисте Святителю Николаю, этих молитвенных воззваниях представлены как все ветхозаветные преобразования, относящиеся к воспеваемому лицу или событию, так и их новозаветное свершение, описываются величие и совершенства Божия, святость избранных Его и благодеяния, явленные верующим по благости Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, Ангелов и святых#Акафист Николаю Чудотворцу и #молитва
Подать записки в храм http://ikoni.cerkov.ru/ Иконы Богородицы Православный сайт для всей семьи